KANNER, DÉIF AN E VËLO

De Steve kritt fir säi Gebuertsdag e Vëlo geschenkt. Mä schonn den Dag drop kritt en en aus dem gespaarte Schoulkeller eraus geklaut!
Hien a seng Frënn maache sech op d’Sich ........

Viviane Daman