KANNER, GECKEN AN ZWEE ABRIECHER

De Steve, de Pol an de Pascal gi mat der Musik an der Kavalkad mat. D’Sarah muss eleng an der Bomi hirem Haus bleiwen.
Do gesäit hatt, wéi verkleete Fuesgecken an d’Nopeschhaus abriechen .........


2012 1er prix au concours "TOP 5”

Viviane Daman