KANNER, FÄSSER, ËMWELTSËNNER

Déi véier Kanner si bei de Grousselteren um Duerf an der Vakanz. An der Baach fanne si doudeg Fësch an ee Faass, wou Gëft dran ass.
Soll déi nei Firma eppes dermat ze dinn hunn ...


Viviane Daman